ITA นโยบายสำคัญของปี 2565

สำนักงาน กสทช. กำหนดให้การรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป เป็นนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานประจำปี 2565 


 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (14/1/2565 10:09:01)

Download