สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.docx

Download

  • สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.docx

Create by  -   (1/31/2016 4:52:06 PM)

Download

Page views: 322