สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 - 19 มิถุนายน 2558 และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Download

  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 17:32:15)

Download