รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ: สำนักงาน กสทช. ขอสวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูล ตามภาคผนวก ค ถึง ฎ ของรายงานฉบับสมบูรณ์ 

Download

  • Infographic-Spectrum.pdf
  • รายงานโครงการ-Spectrum-Outlook.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/11/2562 14:54:17)

Download