การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

         ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยมีกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวนกว่า 200 คน ณ หอประชุม ชั้น 2 กสทช. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:59:28 PM)