คณะกรรมธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน สำนักงาน กสทช.

      การศึกษาดูงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย คณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน กสทช. นำโดยนายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะกรรมาธิการฯ และ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และ ประธาน กทค. ให้การต้อนรับ

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 8:08:32 PM)