“ดร.สุทธิพล” ร่วมงาน ”จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ


      เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเชิญให้ร่วมงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม”  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โดยมี   นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรม  ยุคหลอมรวม”  ในการนี้ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะกรรมการฯให้การต้อนรับ ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:22:03 PM)