“ดร.สุทธิพล” หารือความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ โทรคมนาคมกับผู้แทนจาก ITU

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านนโยบายและการกำกับดูแลรวมทั้งความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยกับ นาย Brahima  Sanou ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโทรคมนาคม ( BDT ) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  ( ITU ) ในโอกาสที่ นาย Sanou  เดินทางมาเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย  โดยมีนาง Eun-Ju Kim ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกแห่งสหภาพโทรคมนาคม ( BDT ) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU ) เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:54:37 PM)