“ดร.สุทธิพล” ให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลศาลสูงจากออสเตรเลีย

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับ Justice John Muir ผู้พิพากษาศาลสูง แห่งมลรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมจากประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:55:55 PM)