“ดร.สุทธิพล” ให้สัมภาษณ์รายการถอดสลักข่าว “ตอนคนไทยได้อะไรจาก 3G” ช่อง 11

        เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2555   ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฏหมายในกิจการโทรคมนาคม (กทค.)   ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ถอดสลักข่าว”  สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   (ช่อง 11)  ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจาก 3G”  ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555  ซึ่งการจัดประมูลครั้งนี้มีความสำคัญต่อการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ระบบเทคโนโลยี 3G อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 11:54:34 AM)