ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

Download

  • ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้ฯ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (28/3/2560 11:12:58)

Download