ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz

Download

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 12:07:47 PM)