ประกาศสำนักงาน กทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2554 - 2555

Download

  • 1222201043642NTC_Radio_amateur_2554-2555_Rev2.pdf

Create by  - 2fellows  admin (2/26/2017 10:56:54 AM)