ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การประกาศวันหยุดของสำนักงาน กสทช. (ส่วนกลาง) ให้วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เป็นวันหยุดของสำนักงาน กสทช. (ส่วนกลาง) เป็นกรณีพิเศษ

Download

  • ประกาศวันหยุด.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 11:06:35 AM)