ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 4-15 ประจำปี 2555

Download

  • 0962011113008ประกาศรับสมัครอบรมและสอบครั้งที่-4-15-ปี-2555.pdf

Create by  - 2fellows  admin (2/26/2017 11:04:10 AM)