ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) ระดับท้องถิ่น

Download

Create by  - 2fellows  admin (2/26/2017 11:20:16 AM)