ประชุมเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4

        ประชุมเสวนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ หัวข้อ “จรรยาบรรณสื่อกับการนำเสนอข่าวในเหตุภัยพิบัติ” วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้เดิม) ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 12:02:22 PM)