พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. สัมภาษณ์ รายการ สดยามเช้า ไพศาล มังกรไชยา

       ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ประธาน กสทช.  พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี สัมภาษณ์ใน สดยามเช้า ไพศาล มังกรไชยา ณ ช่อง 9 อสมท. หัวข้อเรื่อง "  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุก "

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 12:10:29 PM)