พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สด รายการข่าว 5 หน้า 1

พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สด รายการข่าว 5 หน้า 1
ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2555 กสทช.พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สดในรายการข่าว 5 หน้า 1 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 หัวข้อ "Go Digtal Thailand การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ ระบบดิจจิตอลของประเทศไทย"

Create by  - 2fellows  admin (3/6/2017 12:00:15 PM)