ภารกิจ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคนาคม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2555

      เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2555   ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  ให้สัมภาษณ์สด ในรายการข่าวเด่นคนดัง   ณ. สถานีโทรทัศน์ TNN 24  อาคารทิปโก้ชั้น 5  ในหัวข้อ “คืบหน้าประมูล 3G ”  เพื่อประชาสัมพันธ์การประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 8:06:43 PM)