สำนักงาน กสทช. เปิดการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz

         วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555  สำนักงาน กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขานุการ กสทช. เปิดการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้สื่อมวลชน ได้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการจัดประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น และเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 11:14:55 AM)