เชิญร่วมงาน NBTC Public Forum “สิทธิการสื่อสารสำหรับคนพิการในยุคดิจิตอล”

          นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท) และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 หัวข้อ “สิทธิการสื่อสารสำหรับคนพิการในยุคดิจิตอล” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ สำนักงาน กสทช. เบอร์โทรสาร 0 2278 4397 หรือ Email : [email protected] ภายในวันพุธที่ 17  ตุลาคม  2555  ก่อนเวลา 16.30 น.

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 11:05:18 AM)