ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 มกราคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang