ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mrs. Doreen Bogdan-Martin ,Director, ITU Telecommunication Development Bureau (BDT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mrs. Doreen Bogdan-Martin ,Director, ITU Telecommunication Development Bureau (BDT) ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นที่สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานอำนวยการในนามของรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และสารัตถะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ ITU ในปี 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/14/2019 11:20:38 AM)