ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/18/2019 1:35:55 PM)