การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"รายละเอียดและกำหนดการของการจัดงาน ที่เว็บไซต์:  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ QR-Code ด้านล่าง

หมายเหตุ:
สำหรับผู้นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

 

 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/27/2019 9:20:49 AM)