พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมาย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมาย หรือการดำเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมี พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กสทช. พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. และพลตำรวจโทศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนาม mou เพื่อลดปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา เกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค ประสานความร่วมมือบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้บริโภค ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/27/2019 10:40:47 AM)