การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พล.ท. สบโชค ศรีสาคร เลขานุการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 1 พ.ค. ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ค. และช่วงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 31 ก.ค. ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และสื่อมวลชนทุกสำนักจะเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 1257 และสามารถติดตามรายละเอียดงานได้ผ่านทางเว็บไซต์
          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 1257, สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5148, 5135 และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ผ่านทางเว็บไซต์

Create by  -   (3/4/2019 3:48:44 PM)