สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง ซึ่งคณะได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การใช้ IT ในการบริหารจัดการองค์กร" ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/8/2019 9:35:53 PM)