ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์: www.prd.go.th

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/20/2019 2:27:18 PM)