สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัสเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัสเซียประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน กสทช. ในการจัดประชุม Forum on Digital Cooperation ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/29/2019 8:41:32 AM)