สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งในครั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้ส่งปฏิทินชุด“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” เข้าประกวด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ในประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/29/2019 4:56:58 PM)