สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 29 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งพระราชทานวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้ารับพระราชทานรางวัล โดยสำนักงาน กสทช. ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป เรื่อง “84 พรรษา นางแก้วคู่พระบารมี” และสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2562

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/1/2019 9:34:31 AM)