บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. นาย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินค่าประมูลงวดที่ 3 จากนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ( 905 – 915 MHz คู่กับ 950 - 960 MHz) จำนวน 4,301.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือมามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (4/1/2019 2:05:17 PM)