บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระเงินรายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 850 MHz

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 603,806,875 บาท เป็นการชำระรายได้ขั้นต่ำจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเป็นครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนผ่านระบบสัญญาสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (4/10/2019 1:22:35 PM)