การประชุมหารือ “มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม”

วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. จัดประชุมหารือ “มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม” ตามประกาศการใช้อำนาจมาตรา 44 ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาตและยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมเป็นเงินกว่า 13,622 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ซึ่งการหารือครั้งนี้เป็นการหารือครั้งแรกก่อนจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาตประกอบการ โดยหลักเกณฑ์เดิมที่เคยได้ศึกษาไว้จะเป็นการคำนวณการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่คืนใบอนุญาต โดยจะต้องพิจารณาจาก 2 ส่วนสำคัญ คือพิจารณาจากระยะการประกอบกิจการ นำมาหักลบกับเงินค่าประมูลใบอนุญาตที่จ่ายไปแล้ว โดยจะใช้เงินจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังจะเปิดประมูลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มาจ่ายให้กับผู้ประกอบการ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (4/18/2019 9:04:54 AM)