พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

วันที่ 24 เมษายน 2562 พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/26/2019 8:47:11 AM)