เปิดศูนย์สื่อมวลชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานเปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยศูนย์ดังกล่าวสามารถรองรับสื่อมวลชนได้จำนวนทั้งหมด 450 คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/29/2019 9:21:06 AM)