เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/1/2019 9:48:54 AM)