การประชุม "Forum on Digital Cooperation"

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน "Forum on Digital Cooperation" เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเจรจาธุรกิจ ในการขยายผลพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรธุรกิจการสื่อสารไทย - รัสเซีย ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/20/2019 10:54:49 AM)