การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-UTM Center of Excellence 2019

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศมาเลเซีย (UTM) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-UTM Center of Excellence 2019 ในหัวข้อ Traffic Engineering and Advanced Wireless Network Planning โดยมี พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.   Mr. Sameer Sharma, Senior Advisor, ITU และ Dr. Tharek Abd. Rahman, Commission Member of Malaysia Multimedia Commission เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก และผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จาก 5G ที่จะสามารถเชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการให้เข้าถึงข้อมูลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/30/2019 2:57:03 PM)