สำนักงาน กสทช. คืนเงินเยียวยา บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ที่ได้ยื่นขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 820,230,912.44 บาท โดยแบ่งเป็นช่อง 3SD หมายเลขช่อง 28 จำนวน 661,625,937.34 บาท และช่อง 3 Family หมายเลขช่อง 13 จำนวน 158,604,975.10 บาท ซึ่งได้มีการยุติออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/1/2019 3:33:27 PM)