กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราชในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขื่อนและทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทาสีเขื่อน เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสันติชัยปราการไปจนถึงท่าเรือพระอาทิตย์  

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/2/2019 4:22:20 PM)