หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กสทช. 8 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/8/2019 1:39:07 PM)