พิธีถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 โดย พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช., กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/11/2019 4:09:24 PM)