เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการ เรื่อง 5G ในประเทศไทย และความคืบหน้าของสภาพตลาดโทรคมนาคมไทย (Telecommunications and broadband market) ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/21/2019 3:51:05 PM)