ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. และพนักงานสำนักงาน กสทช. ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/22/2019 3:30:55 PM)