พิธียกเสาเอก - เสาโท อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธียกเสาเอก - เสาโท ลั่นฆ้องชัย 3 ลา และจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จังหวัดนนทบุรี

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/19/2019 4:00:51 PM)