สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางราง ทดสอบการใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G และระบบอาณัติสัญญาณควบคุมของระบบรถไฟฟ้า BTS

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมการขนส่งทางราง พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทดสอบการใช้งานระบบกรองสัญญาณ (Filter) ที่ติดตั้งเพื่อป้องกันการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้า BTS ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม โดยผลการทดสอบร่วมกันระหว่างระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2600 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และระบบอาณัติสัญญาณควบคุมของระบบรถไฟฟ้า BTS สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและไม่เกิดปัญหาในการรบกวนกัน

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/25/2020 4:08:34 PM)