การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยมี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ (นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก) และกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/30/2020 2:23:39 PM)

Download